Bemutatkozunk > A családsegítésrőlA családsegítő szolgáltatás feladatai:

• a XVIII. kerületben élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése;
• veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése;
• családgondozás;
• szociális válságkezelés (krízisintervenció);
• tanácsadások szervezése;
• segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításában;
• természetbeni és anyagi támogatások közvetítése;
• szociális és egyéb információs adatok gyűjtése az ellátást igénybe vevők megfelelő tájékoztatása érdekében;
• az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése;
• közösségfejlesztő, valamint csoportos programok szervezése (speciális csoportok, táboroztatás, családi napok stb.)