Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ

Szakmai vezető: Kalteneckerné Tomana Emília

1181 Budapest, Kondor B. stny. 17.
Tel./Fax: 061/291-94-67, 06 20/402-00-42
E-mail: kozpont@csibesz18.hu

 
Feladata
A kerületben élő családok gyermekeinek védelme, veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése családgondozással, szükség esetén hatósági intézkedések kezdeményezése. 


Általános szolgáltatásaink
•    családgondozás – személyes segítő kapcsolat keretében
•    szociálisan és/vagy mentálisan veszélyeztetett gyermek ellátása, figyelemmel kísérése, szakemberhez juttatása
•    a gyermek veszélytettségével kapcsolatos jelzések fogadása
•    kapcsolattartás a kerület gyermekintézményeinek szakembereivel
•    gyermekpanasz meghallgatása
•    örökbefogadás segítése
•    utógondozás
•    életvezetési tanácsadás
•    jogi tanácsadás
•    családi konfliktuskezelés, mediáció
•    várandós anyák segítése
•    ügyintézés
•    pszichológiai tanácsadás
•    fejlesztés, korrepetálás

Speciális szolgáltatásink

  •  kapcsolattartási ügyelet
  •  készenléti szolgálat, ennek keretében a nyitvatartási időn túl hívható telefonszám: +3620-5622413
  •  utcai és lakótelepi szociális munka - ennek keretében nyújtott szolgáltatásaink megtekinthető a Prevenciós csoportnál
  •  kórházi szociális munka

A gyermekekkel és szüleikkel az együttműködésünk alapja az önkéntesség.
Intézményeink tevékenysége nem hatóságiak, hanem szolgáltatás jellegűek.
Az intézmény által nyújtott valamennyi gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes!
Munkatársainkat a tevékenység során szerzett valamennyi információ tekintetében a titoktartás kötelezi!

Szolgáltatásink és feladataink részletesebben megtalálhatók a Szakmai programban (lsd. közérdekű adatoknál).