A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásait elsősorban a kerületben élő – XVIII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező – átmenetileg szociális krízishelyzetbe került, átmeneti ellehetetlenülés, adósság felhalmozódás, családi krízishelyzet vagy bántalmazás miatt hajléktalanná vált, menedéket kereső családok, egyedülálló szülők és gyermekeik vehetik igénybe.

A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, ahol gyermekjóléti alapellátás keretében az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását fél évente igazolni kell. Továbbá befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét.

A gyermekek átmeneti gondozása, a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, kivéve, ha az utógondozói ellátásban részesülő szülő a gyermekével együtt veszi igénybe az ellátást. Ebben az esetben a gyermek átmeneti gondozása legfeljebb a szülő utógondozói ellátásának fennállásáig tartható fenn az utógondozói ellátás helyszínén. Ha az átmeneti gondozás időtartama letelt, indokolt esetben, a lakhatási jogosultság – a szülő kérelmére – 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig, meghosszabbítható.

Az otthon részéről a szülők segítséget kapnak gyermekeik ellátásában, gondozásában, a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésében. A gyermekek szükség szerint, egyedi igényeiknek megfelelően kerülnek fejlesztésre. Az átmeneti otthonban lakó családok részére helyben rendelkezésre áll az ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás. A bentlakás mellett komplex szolgáltatásokkal és szociális szakmai munkával támogatjuk a bent lakó közösséget, családokat annak érdekében, hogy megteremthessék, újraépítsék saját lakhatásuk alapjait.

 Az átmenti gondozás térítési díj ellenében vehető igénybe, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Kormányrendelet, valamint Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2/2008. (II. 01.) számú rendelete alapján, mely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szól. A személyi térítési díj összegének megállapítása a benyújtott jövedelemigazolások alapján történik meg.

Az intézmény a családoknak a főzés, étkezés, mosás, tisztálkodás lehetőségét biztosítja. A közérdekű információkról a lakók személyesen az otthon családgondozóitól, a szakgondozóktól, valamint a vezetőtől a lakógyűléseken, vagy a kihelyezett faliújságokról kapnak tájékoztatást, emellett az intézményben élő családok, felmerülő problémájuk megoldásához naponta, igény szerint kaphatnak segítséget. Tanácsadást tartunk munkaügyi, életvezetési, egészségügyi témákban, segítséget nyújtunk a konfliktuskezelésben. A rászoruló családok részére információt nyújtunk a szociális ellátásokkal kapcsolatban. A társintézményekkel kapcsolatot tartunk fen, feltérképezve a segítségnyújtás minden lehetőségét.

Családok Átmeneti Otthona 1182 Budapest, Üllői út 707.

Tel./fax: 061 290-4011, 0620 402-0005  Email: csalotthon@csibesz18.hu  

Szakmai vezető: Török Dóra

Küldjön üzenetet nekünk

Develop a site with Mobirise