A Gyermekek Átmeneti Otthonának célja, hogy szervesen kapcsolódva a gyermekvédelem intézményrendszerébe, speciális segítséget nyújtson a szociálisan és mentálisan a teljesítőképességük határára sodródott szülőknek és gyermekeknek, problémáik időben történő felismerésében, kezelésében.

Az Otthonban teljes körű ellátást biztosítunk a gondozásba kerülő gyermekeknek. A teljes körű ellátás keretében gondoskodunk a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról. A teljes körű ellátás az alapvető szükségleteken túl kiterjed a tanulásra, a mentálhigiénés és egészségügyi ellátás biztosítására, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének segítésére is. A szabadidő hasznos eltöltése során gondot fordítunk a készségfejlesztésre, és a társadalmi integráció szempontjából nélkülözhetetlen konstruktív életvezetés megalapozására is.

Az Átmeneti Otthon a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján a gyermek átmeneti elhelyezésével, családi krízismenedzseléssel szerepet vállal a családi integráció megerősödésében.

Az Otthonban együttesen 12 fő – melyből 2 fő szülő is lehet – együttes elhelyezésére, valamint krízishelyzetbe került gyermek befogadására alkalmas. A gondozott gyermekek/család elhelyezésére 3 hálóhelyiség – beleértve a család lakóegységét is, mely külön vizesblokkal rendelkezik – áll rendelkezésre. 

A gyermekek átmeneti gondozása az ellátás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tarthat. Rendkívül indokolt esetben a 12 hónap letelte után, az adott tanév végéig van lehetőség a gondozás meghosszabbítására. 

Az átmenti gondozás térítési díj ellenében vehető igénybe, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) számú Kormányrendelet, valamint Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2/2008. (II. 01.) számú rendelete alapján, mely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szól. A személyi térítési díj összegének megállapítása a benyújtott jövedelemigazolások alapján történik meg.

Gyermekek Átmeneti Otthona 1181 Budapest, Kondor Béla sétány. 19.

Tel./fax: 061 296-0081, 0620 402-0006  Email: gyerotthon@csibesz18.hu  

Szakmai vezető: Kovács Péter József

Küldjön üzenetet nekünk

The web page was started with Mobirise