Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE (letöltés)

2.) Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.) Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok 

Dátum: 2020. február 03.
1. Hivatalos név (teljes név)Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ
2. Székhely1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.
3. Postacím1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.
4. Telefonszám061 291-9467, 0620-402-00-42
5. Faxszám061 291-9467
6. Központi elektronikus levélcímkozpont@csibesz18.hu
7. Honlap URL-jehttps://csibesz18.hu
8. Ügyfélszolgálat elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélszolgálat helye)
Tel./Fax: 061 291-9467, 0620 402-00-42
E-mail: kozpont@csibesz18.hu
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveIntézményvezető: Madarassy Judit 
Intézményvezető-helyettes: Oláh Edit
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neveIntézményvezető: Madarassy Judit 
Intézményvezető-helyettes: Oláh Edit

II. Közzétételi egység: Szervezeti struktúra

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti felépítését,
valamint szervezeti egységeinek feladatait az alábbi dokumentumok tartalmazzák: 
1. Szervezeti és Működési Szabályzat
(szervezeti felépítés 1. számú melléklet), amely innen elérhető
2. Szakmai program, amely innen elérhető
3. Alapító Okirat, amély innen elérhető

III. Közzétételi egység: Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint szervezeti egységeinek vezetői

Dátum: 2020. február 03.
Szervezeti egységek vezetőiSzervezeti egységE-mail elérhetőségTelefonos elérhetőség
Madarassy Judit - Intézményvezető
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ
kozpont@csibesz18.hu
061-291-9467, 0620-402-0042
Oláh Edit - Intézményvezető-helyettes
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ
kozpont@csibesz18.hu
061-291-9467, 0620-402-0042
Kalteneckerné Tomana Emília - Szakmai vezető
Család- és Gyermekjóléti Központ kozpont@csibesz18.hu
061-291-9467, 0620-402-0042
Pappné Gál Beatrix - Szakmai vezető
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
szolgalat@csibesz18.hu
061-294-5680, 0620-989-4759
Gerecs-Ormosi Szabina - Szakmai vezető
Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
pestszentimre.szolgalat@csibesz18.hu
061-296-0812, 0620-402-0030
Kovács Péter József - Szakmai vezető
Gyermekek Átmeneti Otthona gyerotthon@csibesz18.hu
061-296-0081, 0620-402-0006
Török Dóra - Szakmai vezető
Családok Átmeneti Otthona csalotthon@csibesz18.hu
061-290-4011, 0620-402-0005
Lemák Andrea - Csoportvezető
Prevenciós Csoport prevencio@csibesz18.hu
061-291-3220, 0620-391-4693

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeledatatot ellátó szerv

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt, valamint alárendeletségében nem áll más közfeladatatot ellátó szerv.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ tulajdonában vagy részvételével müködő gazdálkodó szervezet nincs.

1.4 Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ által alapított közalapítványok

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ nem alapított közalapítványt.

1.5 Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ nem alapított lapot.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Dátum: 2020. február 03.
1. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ
irányító szerve:
Budapest Főváros XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testülete
1184 Budapest, Üllői út 400.Tel: 061-296-1300
honlap: www.bp18.hu
2. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója:
Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszenimre
Önkormányzata
1184 Budapest, Üllői út 400.
Tel: 061-296-1300
honlap: www.bp18.hu

1.7 Költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: Költségvetési szervek

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ nem alapított költségvetési szervet.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ alaptevékenysége, feladat- és hatáskörei

Dátum: 2020. február 03.
1. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ,
valamint szervezeti egységeinek alaptevékenységét,
feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok
"

- 1993. évi törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyérmekek védelméről ésa gyámügyi igazgatásról
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 2011. évi CXCV törtvény az államháztartásról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról
- 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodát nyújtó szervek és személyek által kezelet személyes adatokról
- 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodát nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 15/1998. (IV.30.) NM rendlet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő testületének 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról
- Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról
- Budapest XVIII. kerület Pestszetlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2004. (Ii.03.) önkormányzati rendeletet a szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól
- Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendeletet a lakások bérletéről és elidegenítéséről

2. A Csibész Család- és Gyermekjóléti központ szervezeti és működési szabályzata: letöltés
3. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata: link

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központnak nincs hatósági jogköre

3.) Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételei egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központnál az alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések nem voltak.

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Dátum: 2020. február 03.
Az Állami Számvevőszék nem folytatott le ellenőrzést.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Dátum: 2020. február 03.
Nem történt olyan ellenőrzés, vizsgálat, mely nyilvános megállapításokat tartalmazott volna.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ számára jogszabály nem ír elő feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatót.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredménye, innen letölthető.

3.2 Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetése, innen letölthető.

II.-III. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók, A költségvetés végrehajtása

Dátum: 2020. február 03.
A beszámolók innen elérhetők.

3.3 Működés

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Dátum: 2020. február 03.
1. Enegdélyezett álláshelyek száma: 87,5
2. A személyi jutattásokra, a vezetők illetményére, rendszeres juttatásaira, költségtérítésére, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó juttatások és összege elérhető itt.

II. Közzétételei egység: Támogatások

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ a költségvetéséből támogatást nem nyújt.

III. Közzétételi egység: Szerződések

Dátum: 2020. február 03.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forint elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadáásra, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződések innen letölthetők.

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ nem írt ki koncessziós pályázatot, illetve nem kötött koncessziós szerződést.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központnál nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés nem történt.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Dátum: 2020. február 03.
Az Európai Unió által támogatott fejlesztés nem történt.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Dátum: 2020. február 03.
A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központnál közbeszerzésre nem került sor.

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételének szabályai (letöltés)
Adatkezelési tájékoztató

Csibész Család- és Gyermekjóléti Központhoz benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez

1. Adatkezelő megnevezése
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: intézmény)
Székhely: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.
Telefon: +361-291-94-67, +3620-402-0042
E-mail cím: kozpont@csibesz18.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
Az intézmény adatvédelmi tisztviselője: dr. Fenyvesi Annamária
Közvetlen elérhetőségei: +3620-402-0042, +361-291-94-67, kozpont@csibesz18.hu

3. Az adatkezelés célja
Az intézmény adatkezelésének célja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó, Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése.

Adatkezeléssel érintett adatkör
Az igénylő neve, értesítési címe (postacím, e-mail cím), a benyújtott adatigénylés adatköre, illetve arra vonatkozó információ, hogy az intézmény elutasította-e az adatigénylést, ha igen, milyen indokkal.

Adatkezelés célja
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésével és továbbításával kapcsolatos nyilvántartás, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések kiszűrése, valamint az Infotv. 30. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartás vezetése.

4. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre
Az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés az intézmény önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatának végrehajtásához szükséges.
Az intézmény az Infotv. 29. § (1) bekezdés szerinti cél teljesítése érdekében a 29. § (1b) bekezdés szerinti adatokat kezeli.
Az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata az adatkezelő kötelező feladatává teszi, hogy az elutasított, közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezessen.

5. A kezelt adatok köre, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta a Hatóság
rendelkezésére
Az intézmény nem kezel olyan személyes adatokat, melyeket nem az érintett bocsátott az intézmény, mint adatkezelő részére.


6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az intézmény a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok igénylésére irányuló eljárás során nem közöl személyes adatokat más címzettel. Az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.

7. A személyes adatok tárolásának ideje
Az intézménynek az Infotv.-ben meghatározott eljárása során 15 nap – hosszabbítás esetén további 15 nap – áll rendelkezésére az adatigénylés megválaszolására. Az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján az intézményhez beérkezett adatigénylések adatait a benyújtásuktól számított 1 évig kezeli az intézmény.
(Ezt követően a közérdekűadat igénylésekkel összefüggésben keletkezett iratok a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény, illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2015. (XII. 29.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint kerül közérdekű archiválásra.)

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
8.1. Határidő
Az intézmény az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az intézmény szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az intézmény a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
8.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
8.2.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az intézménytől arról, hogy
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- az intézmény kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az intézmény az érintett tájékoztatáskérési igényét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre megküldve teljesíti.
8.2.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az intézmény módosítsa valamely személyes adatát. Az intézmény a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.
8.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatait az intézmény zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az intézmény jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az intézmény ne törölje.
Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az intézmény tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.
8.2.4. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az intézmény a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az intézménynek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9. Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az intézmény a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az intézmény székhelye
szerint illetékes bírósághoz nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságot megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/ birosag-kereso oldalon.

10. A személyes adatok forrása
Az eljárás során kezelt személyes adatok kizárólag az adatigénylőtől juthatnak az intézmény tudomására.


 Budapest, 2019. október 24.        Madarassy Judit sk.
          intézményvezető

Website was designed with Mobirise