Mobirise

Család- és Gyermekjóléti Központ

A gyermekjóléti központ esetmenedzserei a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, utógondozás) kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tervezett, komplex segítő tevékenységeket látnak el Budapest Főváros XVIII. kerületében élő kiskorúak vonatkozásában. Mindezt a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, az ellátások biztosításával és közvetítésével, szervező tevékenységgel, a feladatok koordinálásával biztosítják.
A Központ esetmenedzserei szoros egységben dolgoznak a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. Hatósági intézkedés esetén a családsegítő és az esetmenedzser közösen támogatják klienseiket abban, hogy a gyermekek a saját családjukban nevelkedhessenek, valamint a gyermekek környezetében jelentkező veszélyeztetettség megszűnjön.
Munkánk során együttműködünk minden olyan intézménnyel, szervezettel, hatósággal, amely az adott probléma megoldását elősegítheti.
A gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl, az alábbi speciális szolgáltatásokat nyújtja:
  •  jogi tanácsadás
  • pszichológiai tanácsadás
  • család- és párterápia/konzultáció
  • mediáció/közvetítő eljárás (bővebben lsd. Prevenciós Csoport)
  • kórházi- egészségügyi szociális munka
  • utcai és lakótelepi szociális munka (bővebben lsd. Prevenciós Csoport)
  • kapcsolattartási ügyelet biztosítása (bővebben lsd. Prevenciós Csoport)
  • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat biztosítása
  • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (bővebben lsd. Prevenciós Csoport)
  • szociális diagnózis elkészítése

Jogi tájékoztatásnyújtás: a jogi tájékoztatás kiterjed szociális, gyermekvédelmi, családjogi (pl. bontóperek, gyermektartás, gyermekelhelyezés, házassági, vagyonjogi ügyek), személyiségi jogokkal kapcsolatos, munkaügyi, tb-, nyugdíjügyekre valamint polgári jogi ügyekre (öröklés, ingatlanjog, végrehajtás, lakásvesztés megelőzése). A jogászok jogi képviseletet nem látnak el.

Pszichológiai tanácsadás: a tanácsadás a segítséget kérő és a tanácsadó közötti beszélgetés formájában valósul meg, melynek célja egy nehéz döntés meghozatalának segítése, bármely krízisen való átlendítés, vagy a múltban történt elakadás feldolgozása. Tanácsadónk segítséget nyújthat abban az esetben is, ha a magánéletben valamilyen válság jelentkezik. Ez érinti az egyén lelki egyensúlyát, a párkapcsolati, családi vagy közösségi életben való mindennapi eligazodását, a változásokkal, nehézségekkel való szembenézést, azok feldolgozását.

Család- és párterápia/konzultáció: A családkonzultáció célja a család megsegítése, hogy az adottságaikhoz, lehetőségeikhez képest optimálisan működő családdá váljanak. A konzultáció során a családot, mint egy dinamikusan változó rendszert szemléljük, ahol a családtagok kölcsönösen hatnak egymásra, így nem valamelyik „problémás” családtaggal, hanem az egész családdal foglalkoznak munkatársaink. Előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség a szolgáltatás igénybevételére, ahol is a szolgáltatás iránti érdeklődés következtében várólista van.

Kórházi- egészségügyi szociális munka: Intézményünk által biztosított gyermekvédelmi célú kórházi – egészségügyi szociális munkával célunk, hogy a kórházi, illetve területi-iskolai védőnővel, valamint a kórházi szociális és egészségügyi szakemberekkel együttműködve a válsághelyzetben lévő anyának, szülőnek és gyermekének segítséget nyújtsunk a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében.

Mentálhigiénés tanácsadás: elsősorban a lelki egészség védelmére fókuszálva tud hatékony segítséget nyújtani a különböző életválságban, ha csak azt érezzük, hogy „valami nem jó”, elősegítve a saját belső egyensúlyunk fenntartását és helyreállítását.

Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat biztosítása: A kerületben élő gyermekvédelmi problémákban érintett, valamint a szociális vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok sürgősségi és krízis helyzetben történő azonnali segítségnyújtása érdekében az intézmény telefonos készenléti szolgálatot működtet. A készenléti szolgálatot az intézmény a nyitvatartási idején túl, egy állandó telefonszámmal és folyamatos elérhetőséggel biztosítja, melynek keretében segítő beszélgetés, krízisoldás, tanácsadás és tájékoztatás nyújtására van lehetőség.

A készenléti szolgálat telefonszáma: +3620-562-24-13

Szociális diagnózis elkészítése: A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere szociális diagnózist készít a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján a szükséges szociális és gyermekjóléti szolgáltatások megállapítása érdekében. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket arra, hogy a szolgáltatás kérelmezésére vonatkozó igényt nyilvántartásba vegye. A kliens részéről a diagnózisban való részvétel önkéntes.

Munkatársainkat a tevékenység során szerzett valamennyi információ tekintetében a titoktartás kötelezi. Szolgáltatásaink és feladataink részletesebben megtalálhatóak a Szakmai programban (lsd. közérdekű adatoknál)

Család- és Gyermekjóléti Központ 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. 

Tel./Fax: 061 291-9467, 0620 402-00-42 E-mail: kozpont@csibesz18.hu

Szakmai vezető: Kalteneckerné Tomana Emília

Nyitva tartás: Hétfő: 13:00 -18:00 Kedd: 13:00 -17:00 Szerda: 8:00-18:00 Csütörtök: 8:00 - 17:00 Péntek: ZÁRVA (krízisügyelet: 8:00 - 15:00 óráig)
Készenléti ügyelet telefonszáma: 06 20/562-24-13

Küldjön üzenetet nekünk

web page was created with Mobirise themes