Prevenciós Csoport

Feladatunk

A kerületben élő gyermek- és fiatalkorúak, valamint családjaik részére szabadidős programok szervezése. Mindennapi problémáik megoldását segítő ingyenes szolgáltatások nyújtása: tanulási-, fejlesztőpedagógiai-, gyógypedagógiai-, pályaválasztási-, pszichológiai segítségnyújtás.

Ellátási körünk 

Budapest XVIII. kerületben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező családok és gyermekeik.

Szolgáltatásaink: 

- pszichológiai tanácsadás

- fejlesztés, korrepetálás 

- szabadidős programok gyermekeknek, családoknak

- csoportfoglalkozások

- mediáció

Mobirise

Játszóház - Közösségépítő foglalkozások

A Játszóház lehetőséget ad a környéken élő fiataloknak, hogy az iskola után, ill. szünetekben már délelőtt is, életkori sajátosságuknak megfelelően játékkal, vagyis hasznosan töltsék el szabadidejüket. Felnőtt felügyelet mellett csocsózhatnak, ping-pongozhatnak, és választhatnak a rengeteg társasjáték közül is. Akár arra is lehetőségük van, hogy boksz-zsákon levezessék a felgyülemlett feszültségüket és erősödjenek a kondigép segítségével. Az Infó Kuckóban számítógépet is használhatnak és X-Box-szal is játszhatnak.
Tavasztól újra felállítjuk a 4,2 m átmérőjű trambulint!
Az eszköz kizárólag nyitvatartási idő alatt ingyenesen használható. Iskolaidőben délelőtt osztályokat/csoportokat várunk (telefonos egyeztetés ajánlott!), de a délután a klubot látogató gyerekek számára is rendelkezésre áll. Iskolaszünetben természetesen délelőtt is. 

Mobirise

Sportprogramok

Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára próbáljuk évről évre bővíteni a sportolás lehetőségét, amire családi körülmények miatt nem lenne lehetőségük. A csellengés, káros szenvedélyek, céltalan szabadidő eltöltés, unalomból fakadó devianciák helyett továbbra is szeretnénk értékes programot biztosítani számukra, segítve ezzel az összetartozás érzését kialakítani. Célunk ezzel egyrészt a feszültségek levezetése, másrészt az egészséges életmód és a sport megszerettetése, valamint csoportépítés és a kitartásuk fejlesztése.
Alkalomszerű programjaink: úszás, foci, kosárlabda, számháború, csocsó és ping-pong bajnokság, biliárd, bowling. A programok igény és lehetőség szerint bővülnek. 

Mobirise

"Blende" fotó szakkör

A fotózás egy napjainkban mindenki által „művelt”, de a közoktatásunkban nem szereplő műveltségi terület, a fényképezés alapjainak gyakorlat-centrikus lerakása a cél. Ennek során a résztvevők megismerik a technikai képrögzítés elvi alapjait, a digitális fotózásban olyan jártasságot szereznek, ami a későbbiekben tovább fejleszthető. Vezeti Csörsz Péter.
Időpont: hetente változó időpontban 

Mobirise

Kulturális programok

Havonta egy alkalommal kiállítás, múzeumlátogatás a kerületben élő gyermekek, fiatalok számára.
Az aktuális program a honlapon, az intézmény facebook oldalán és a hirdető táblán érhető el. 

Mobirise

Kézműves foglalkozások

A kézműves foglalkozások célja, az ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódó szokások, hagyományok megismertetése, az ünnepekre való ráhangolódás, készülődés elősegítése a foglalkozások során.
Havonta 1 alkalommal. 

Mobirise

"Együtt a családdal"

 Szabadidős programok családoknak. Célunk, hogy olyan közös élményt nyújtsunk a családoknak a szabadidő tartalmas eltöltése által, amire egyre kevesebb idejük, és lehetőségük van.
A programok által arra kívánjuk ösztönözni őket, hogy fedezzék fel újra az együtt töltött idő szépségét. Ebben szeretnénk segítséget adni, ezért havonta egy alkalommal különböző családi programokat szervezünk.
Az aktuális program a honlapon, facebookon, hirdető táblán hirdetve. 

Mobirise

"Társadalmi munka" - csoport

A környezettudatossághoz, a környezet védelméhez kapcsolódó környezetszépítő megmozdulások „házon belül és kívül”. Alkalomszerűen.

Mobirise

„Hadd főzzek ma magamnak…” a főzőshow

Kéthetente jelentkező program, melyen a gyerekek játékos formában sajátíthatják el a sütés/ főzés alapjait intézményünk dolgozóitól és/vagy szakácsnak készülő társaiktól.
Időpont: kéthetente hétfőn 15:00-17:00.    

Mobirise

Kézműves foglalkozások

A kézműves foglalkozások célja, az ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódó szokások, hagyományok kialakítása a gyermekek életében. Az ünnepekre való ráhangolódás, készülődés elősegítése a foglalkozások során.

Havonta 1 alkalommal.

Mobirise

Nyitott Ajtó klub

Felnőttek részére szeretnénk lehetőséget biztosítani a „társas együttlétre”
Az igényeknek megfelelően:
- könyvek olvasása, ajánlása
- ismerkedés a fűszernövényekkel
- receptek (étel-sütemény) cseréje
- gyakorlati tanácsok, segítségnyújtás, beszélgetés
Időpont: szerda 10.00-12.00
Érdeklődni: Pankasziné Magyar Zsuzsánál 

Mobirise

Programjaink folyamatosan bővülnek!

A CSIBÉSZ-ben szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik a tanulásban segítséget igényelnek.

Általános iskolások részére

Fejlesztések:
• Részképességek fejlesztése
• olvasás- szövegértés
Korrepetálás:
• Magyar nyelv és irodalom
• Történelem
• Természetismeret
• Matematika (alsós) 

Óvodáskorúak részére

Az 5-6 éves óvodások kiscsoportos foglalkozásokra járhatnak hozzánk, amely minden területen segíti a részképességek erősödését. A foglalkozások főbb célja a felzárkóztatás, illetve az iskolára való felkészítés.
Heti egy alkalommal a gyerekek óvodás tornán vehetnek részt. A tornán zenére, mondókára mozgunk, gimnasztikázunk, akadálypályán feladatokat oldunk meg, versenyjátékokat játszunk.  

0-3 éves korúak részére

A legkisebbek részére 0-3 éves korig már tizedik éve nagy sikerrel működik a Baba-mama klub, ami a nagy érdeklődésre való tekintettel már heti két alkalommal kerül megrendezésre: Kedden és csütörtökön 10-től 12-ig.
Az együttléteket közös játékkal, mondókázással, énekelgetéssel, gitározással és sok beszélgetéssel tesszük tartalmassá. Alkalmanként a védőnőkkel együttműködve tematikus előadásokat szervezünk egészségügyi szakemberek meghívásával.  

A foglalkozásokat vezeti: 

Somlyai Ilona gyógypedagógus és P. Magyar Zsuzsanna tanító

Érdeklődni és jelentkezni lehet a 291-3220-as telefonszámon.

Mobirise

Komplex mozgásterápia (Delacato módszer alapján)

5-10 év közötti gyerekeknek tanulási és magatartási problémák megelőzésére és kezelésére. A terápia, szülői segítséggel otthon végezhető. Alapos felmérés után a feladatsort képzett gyógypedagógus és komplex mozgásterapeuta állítja össze. Konzultáció havonta.
Jelentkezés és információ: Somlyai Ilona Tel: 06 1/ 291 – 3220. 

TSMT torna

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.
Ajánlott kifejezetten:
• 3-7 éves mozgáskorú, 3-12 éves,
• megkésett/eltérő fejlődésmenetet mutató,
• hiperaktív,
• figyelemzavaros,
• tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő,
• a sikeres iskolai beválásban rizikós,
• súlyos beszédhibás,
• mozgásban ügyetlen,
• egyensúly-zavarral küzdő gyermekeknek
Jelentkezés és információ: Somlyai Ilona Tel: 06 1/ 291 – 3220.

Csoportokkal végzett szociális munka

Központunk a szolgáltatásban megjelenő gyermekek problémáira, szükségleteire reagálva folyamatosan működtet gyermekcsoportokat.
A csoportos szociális munka a hasonló problémával küzdő, vagy hasonló élethelyzetben lévő gyermekek esetében nagyon hatékonynak bizonyult, nem beszélve a csoportban végzett munka közösségteremtő erejéről és pozitív szocializációs hatásairól.
Célcsoport:
A gyermekeknek szóló csoportfoglalkozások valamennyi korosztályt megcélozzák, az óvodától egészen a középiskoláig (heti, kétheti, illetve havi rendszerességgel).

Iskolák számára kínált szolgáltatásaink, csoportfoglalkozásaink

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. A szolgáltatás további célja az elsődleges prevenciós programok működtetése, valamint az észlelő és jelzőrendszer hatékony működésének segítése, illetve a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás.

Iránytű értéktisztázó csoport

A csoportfoglalkozások célja, hogy a fiatalok felismerjék és tudatosítsák, hogy a saját és embertársaik döntését milyen értékrenddel kapcsolatos meggyőződések befolyásolják. A foglalkozást 12-18 éveseknek ajánljuk.

Konfliktusmegoldó gyakorlatok gyerekeknek 

A konfliktuskezelő tréning célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a konfliktus fogalmával és a különböző konfliktus megoldási stratégiákkal, továbbá tudatosítsák, hogy mely stratégiák jellemzők rájuk, és felismerjék az ez irányú fejlődés szükségességét, lehetőségét.
Fő célja, hogy megtanítsa a gyerekeknek a másik nézőpontjának elfogadását. Ez lehet majd az alapja egy kevésbé konfliktusos, jó minőségű kapcsolatrendszer kialakításának.
A módszer nem minősíti az egyéni stratégiákat, az egyes konfliktus megoldások következményeit ismerteti fel. 

„Vigyázz lépcső!” Életúttervezés (pályaválasztáshoz kapcsolódó) csoportfoglalkozás 13-18 éveseknek

Az életúttervezés célja, hogy a gyermekek átgondolják és felismerjék saját képességeiket, készségeiket, tudatosítsák erősségeiket, melyeket aztán fel tudnak használni a döntési folyamataikban.

Készségfejlesztő drámafoglalkozás 

A foglalkozás a drámapedagógia eszközeivel indirekt, játékos formában fejleszti a gyerekek kommunikációs, kooperációs, koncentrációs képességét.
Ezen képességek fontosak lesznek a munkába lépés idején, de akár az iskolai számonkérésnél is. A mások előtt zajló önkifejezés gyakorlása oldja a gátlásokat, a mozgásos gyakorlatok/játékok pedig a felesleges energia levezetésére is használhatók. 

Közösségépítő foglalkozás

Az iskolai osztályoknak szóló foglalkozássorozat játékos élménypedagógiai eszközökkel igyekszik elérni az osztályközösség pozitív irányú fejlődését, hogy annak minden tagja jól érezze magát abban a közegben, ahol teljesítményével jövőbeni életét alapozza meg.

„Kiabál” Bűnmegelőzési Társasjáték

A program egy társasjáték keretében kívánja a prevenciót megvalósítani. A komplex bűnmegelőzési program célja az áldozattá válás és bűnelkövetés megelőzése. A társasjáték a következő témákat öleli fel: bűnügy, áldozattá válás, iskola/szabadidő, drog.

Iskolai Közösségi Szolgálat

A Csibész Család-és Gyermekjóléti Központ Prevenciós Csoportjánál lehetőség van az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésére. Két helyszínen, több programba van lehetősége a tanulóknak bekapcsolódni.

Egyrészt Prevenciós Csoportunkon (Kondor Béla sétány 17.) belül lehetőség van a szorgalmi időszakban és tanítási szünetekben szabadidős programokon, játszóházi foglalkozásokon való részvételre, illetve általános iskolás gyermekek korrepetálására, pótvizsgára felkészítésére. Általában magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika tantárgyakból, német és angol nyelvből.

Másrészt lehetőség van a nyári napközis táborban (Bókay kert) is teljesíteni a közösségi szolgálatot. Csatlakozni lehet a különböző szakrajok (pl.: kézműves, túra raj) munkájához, gyermekek programra kísérése, felügyelete, közös játékok, sporttevékenységek formájában.

Intézményünk részéről a program felelőse és kapcsolattartója: Lemák Andrea csoportvezető, Prevenciós Csoport  

Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon elérhetőségeinken. 


Mediáció
A mediáció egy olyan eljárás, konfliktuskezelő módszer, amikor egy harmadik, semleges fél nyújt segítséget a feleknek a vitájuk rendezéséhez, anélkül, hogy ő maga döntené el a vitát. A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.

Érdeklődni lehet Csörsz Péternél a 291-3220-as számunkon.

Kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás

Kapcsolattartási ügyelet keretében a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára biztosítunk találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, továbbá az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása. Kapcsolattartási ügyelet az alábbi napokon vehető igénybe: hétfő, szerda, szombat. Intézményünknél felügyelt kapcsolattartásra is van lehetőség.  
A szolgáltatás igénybevételének feltétele a felek közötti Megállapodás megkötése és a Házirend elfogadása.
További információt a 291-3220-as számon Malatinszky Zitától kaphatnak.

Ruhabörze

A Prevenciós Csoport negyedévente Ingyenes ruhabörzét szervez a kerületben élő rászoruló családok részére. A pontos időpontokról a Csibész valamennyi intézményében és a Facebook oldalunkról tájékozódhatnak: („CSIBÉSZ Család- és Gyermekjóléti Központ”)
További információt a 291-3220-as számon Malatinszky Zitától kaphatnak.

Egyéni segítségnyújtás
Pszichológiai konzultáció

Pszichológusunk várja azokat, akiknek rövidebb vagy hosszabb ideje fennálló lelki, életviteli, családi, kapcsolati problémája van, és a megoldáshoz szakemberrel együttműködve szeretne eljutni.
A pszichológus empatikus, megértő attitűdjével olyan légkört biztosít a hozzá forduló személyek számára, amelyben biztonságban érezhetik magukat. Az adott egyén problémáit és az okokat feltárva, közösen átbeszélve segítünk a helyzet megnyugtató feldolgozásában. Mindig az adott személyhez igazodva együtt alakítjuk ki a pszichés konfliktusok feloldásának lehetőségeit.
Adott esetben család-és párkonzultáció is igényelhető.
Csoportjaink közül folyamatosan várjuk a jelentkezőket relaxációs-, meseterápiás és egyéb művészetterápiás csoportjainkba, valamint filmklubunkba.

Időpont egyeztetés:
Fazekas Balázs
Pszichológus
20/ 380-1421 

Mobirise

Prevenciós Csoport 1181 Budapest, Kondor B. stny. 17.

Tel./Fax.: 061 291-3220 E-mail: prevencio@csibesz18.hu 

Csoportvezető: Lemák Andrea

Küldjön üzenetet nekünk

Created with Mobirise site builder