ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

weblapra és a facebookra vonatkozóan


A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) az Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete) 13. cikk alapján az előírt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

A Ki kezeli az Ön adatait?
Adatkezelő neve:  
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ
Székhely: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.
Telefonszám:+361-291-94-67, +3620-402-0042
Telephelyek:
1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – 1181 Bp., Kondor B. stny. 11.
2. Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – 1188 Bp., Vezér u. 52.
3. Család- és Gyermekjóléti Központ – 1181 Bp., Kondor B. stny. 17.
4. Prevenciós csoport – 1181 Bp., Kondor B. stny. 17.
5. Gyermekek Átmeneti Otthona – 1181 Bp., Kondor B. stny. 19.
6. Családok Átmeneti Otthona – 1182 Bp., Üllői út 707.
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
dr. Fenyvesi Annamária 
Tel./Fax: 061 291-9467, 0620 402-00-42. Email: kozpont@csibesz18.hu
Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:
a) Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság
A személyes adatok [1]  (a továbbiakban: adatok) kezelése csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján történhet. A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kell kezelni.
b) Célhozkötöttség
Az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthetőek. Az adatok további kezelése is csak e célokkal összhangban történhet.
c) Adattakarékosság
Az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.
d) Pontosság 
A kezelt személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lennie. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.
e) Korlátozott tárolhatóság
A személyes adatok érintettek azonosítását lehetővé tevő formában történő tárolása az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig lehetséges.
f) Integritás, bizalmi jelleg
Biztosítani kell az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, illetve károsodásának megelőzését. A személyes adatok sérelmét (adatvédelmi incidens) az adatvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, illetve, amennyiben a kockázat magas az érintett személy közvetlenül is értesítendő.
g) Elszámolhatóság
Az adatkezelés meg kell, hogy feleljen a fenti alapelveknek, melyet dokumentumokkal alátámasztva igazolni kell.
Az adatkezelés során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kizárólag az adatkezelő megbízásában, vagy az adatkezelőnél munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akinek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
[1] Személyes adat = A GDPR alapján személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Milyen személyes adatokat kezelünk?
Ha kapcsolatba lép velünk
Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, facebookon keresztül, telefon, postai úton, személyesen). Ilyen esetben az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatosan az adatkezeléshez történő hozzájárulását vélelmezzük. 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, a kérdés/kérés megválaszolása illetve a felvetett probléma megoldása.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés ideje: az üzeneteket és az így megadott személyes adatokat az adott kérdés, kérés megválaszolását követően töröljük. Amennyiben az üzenet, megkeresés alapján az intézmény feladat- és hatáskörébe tatozó szolgáltatás nyújtása válik szükségessé, úgy az adatok nem kerülnek törlésre, hanem jogszabálynak megfelelően kerülnek tárolása.
Automatikusan rögzített adatok 
Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek az Ön eszközének (pl: laptop, PC. telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.
Az adatkezelés célja: a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és az Ön, mint látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. 
Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap. 

Cookie-k (sütik)
Mi az a cookie (süti)? 
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapunkon cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsük a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban az Ön személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
Hogyan engedélyezheti, vagy tilthatja le a cookie-kat (sütiket)? 
Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be  a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor 
bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal  kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása 
Az adatkezelés célja: 
a) Személyes beállításainak tárolására
A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.
b) Anonim statisztikai napló
Minden látogatása alkalmával a honlap elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül tárolunk és technikai céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalunknak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.
Az adatkezelés időtartama 
A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.
• A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja honlapunkat; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik az Ön eszközéről.
• A “maradandó sütik” (persistent cookie) honlapunk elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webmail – a helyes működés szükséges feltételei.
Az adatkezelő a honlap látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az Ön azonosítására nem alkalmasak.
A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: www.google.hu/policies/privacy

Hivatkozások és linkek
A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Facebook
Elérhetőek vagyunk a Facebookon a csibész Család- és Gyermekjóléti Központ néven. Az üzenő közzétett hírfolyamára Ön az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése. 
Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. 
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat. 

Az Ön jogai 
• kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogáról 
• megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
A személyes adatokhoz való hozzáférés joga 
Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai
• a kezelt személyes adatok kategóriái
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
• azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat,
• panasz benyújtásának joga
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, valamint az automatizált döntéshozatal ténye (profilalkotás is) és az ennek érdekében alkalmazott logika, valamint a jelentőségéről és a várható következményeire vonatkozó információ
A helyesbítéshez való jog 
Joga van ahhoz, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog 
Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
• az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
• az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték
• a személyes adatokat az adatkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
Az Ön kérésére sem kell alkalmazni a törlés jogát, amennyiben az adatkezelés szükséges:  
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
• tiltakozott az adatkezelés ellen - ekkor az időtartama addig terjed, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
A tiltakozáshoz való jog 
Jogosult Ön arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelői vagy egy 3. fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (kivétel figyelembevételével) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Az adathordozhatósághoz való jog 
Jogosult Ön arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.
Jogosult Ön arra is, hogy - ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
A hozzájárulás visszavonásához való jog 
Jogosult Ön arra, hogy hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslati lehetőségek
1.1. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden munkavállaló jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (NAIH), ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 061/391-1410
web: http://naih.hu/
e-mail: ugyfelszolgalt@naih.hu
1.2. Bírói út igénybevétele 
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Budapest, 2018. május 25.

BELSŐ ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

- MEGNYITÁS / LETÖLTÉS -

MELLÉKLETEK
1-es számú melléklet: Fogalom meghatározások- LETÖLTÉS -
2-es számú melléklet: Adatkezelési hozzájárulás- LETÖLTÉS -
3-as számú melléklet: Adatkezeléshez hozzájárulás visszavonása- LETÖLTÉS -
4-es számú melléklet: Nyilatkozat adatkezelési tájékoztatás megtörténtéről és adatkezelési tájékoztató átvételéről- LETÖLTÉS -
5-ös számú melléklet: Nyilatkozat és hozzájárulás  a foglalkoztatott részéről személyes adatainak kezelésére vonatkozóan- LETÖLTÉS -
6-os számú melléklet: Hozzájárulás a fénykép és videofelvétel készítéséhez kapcsolódó  adatkezelési tevékenységhez- LETÖLTÉS -
7-es számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat- LETÖLTÉS -
8-as számú melléklet: Oktatási napló  az adatkezeléssel, adatvédelemmel, adatbiztonsággal kapcsolatosan- LETÖLTÉS -

Designed with Mobirise - More here