Szakmai anyagok

Protokollok, szakmai ajánlások

  • ÉVES JELZŐRENDSZERI INTÉZKEDÉSI TERV 2020. LETÖLTÉS
  • PROTOKOLL - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól LETÖLTÉS
  • PROTOKOLL - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól LETÖLTÉS
  • PROTOKOLL - A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól LETÖLTÉS
  • MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ - A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan LETÖLTÉS
  • SZAKMAI AJÁNLÁS - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól LETÖLTÉS
  • SZAKMAI AJÁNLÁS - Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez LETÖLTÉS
  • SZAKMAI AJÁNLÁS - GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZERI KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT LETÖLTÉS

Created with Mobirise site software