Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Mobirise

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Havanna lakótelep központjában a Kondor Béla sétányon található. Szolgálatunk a kerület 1181, 1183, 1184, 1186, 1185-ös irányítószámmal jelölt körzet területén élő családoknak, fiataloknak, kiskorú gyermekeknek és időseknek nyújt segítséget.
Családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára a kialakult nehéz helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtunk támogatást szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás keretében olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást biztosítunk, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

Főbb tevékenységeink:

 • meghallgatjuk a hozzánk forduló egyének, családok panaszát, és együttműködési megállapodás szerint intézkedünk
 • pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervezünk, szolgáltatásokat közvetítünk
 • lakhatási és anyagi krízishelyzet megoldásában nyújtunk segítséget
 • tájékoztatást adunk szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási stb. ellátásokról és a hozzáférés módjáról, segítünk az ellátások igénylésében
 • életvezetési tanácsadást nyújtunk
 • segítséget adunk a családban megfigyelhető működési zavarok kezeléséhez, ill. a konfliktusok rendezéséhez
 • adósságkezelési szolgáltatást nyújtunk közüzemi díjhátralékkal rendelkezők részére
 • foglalkoztatási tanácsadást, és álláskereső klubot működtetünk álláskeresők számára
 • közreműködünk adományok fogadásában és elosztásában
 • közösségi programokat szervezünk
 • a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítésében közreműködünk

Hátralékkezelési tanácsadás: adósságkezelési tanácsadónk segítséget nyújt a lakhatással, hátralékkal kapcsolatos iratok, felszólítások, számlák, levelek értelmezésében, a pénzkezelési szokások áttekintésében, a tudatos fogyasztói magatartás, háztartási gazdálkodási szemlélet erősítésében. Tájékoztatást nyújt a közművek és a társasházak által nyújtott fizetési kedvezményekről és a különböző támogatási lehetőségekről. Közreműködik a különböző kérelmek és a hozzá kapcsolódó dokumentációk összeállításában (pl. adósságcsökkentési támogatás) .

Klienseinkkel való együttműködésünk alapja az önkéntesség. Intézményeink tevékenysége nem hatóságiak, hanem szolgáltatás jellegűek. Az intézmény által nyújtott valamennyi gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Munkatársainkat a tevékenység során szerzett valamennyi információ tekintetében a titoktartás kötelezi! 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11. 

Tel./Fax: 061 294-5680, 0620 989-4759 E-mail: szolgalat@csibesz18.hu

Szakmai vezető: Pappné Gál Beatrix

Nyitva tartás: Hétfő: 13:00 -18:00 Kedd: 13:00 -17:00 Szerda: 8:00-18:00 Csütörtök: 8:00 - 17:00 Péntek: ZÁRVA (krízisügyelet: 8:00 - 15:00 óráig)
Készenléti ügyelet telefonszáma: 06 20/562-24-13

Küldjön üzenetet nekünk

Mobirise website creator - Try here